Muziekschool

Als u of uw kind les heeft via Fulco Muziekonderwijs dan ontvangt u van AEM Administraties de factuur of de facturen.

U kunt kiezen uit twee betalingsmogelijkheden:

1. Betaling in twee termijnen

De helft van het totaalbedrag moet betaald worden voor 1 oktober van het lopende cursusjaar, de andere helft voor 1 februari daarop volgend. In september ontvangt u per e-mail de factuur.

2. Betaling via automatische incasso

Het totaalbedrag wordt in 8 termijnen geïncasseerd in de maanden oktober t/m mei van het cursusjaar.
U ontvangt, voorafgaand aan iedere incasso, een factuur per e-mail. Om gebruik te maken van automatische incasso dient u AEM Administraties te machtigen.
Het machtigingsformulier vindt u hier.

Heeft u al een factuur ontvangen maar wilt u toch via automatische incasso betalen, vult u dan alsnog het machtigingsformulier in en stuurt u dit zo spoedig mogelijk per post of per e-mail naar:

AEM Administraties
Kuyperstraat 72
3404 HN IJsselstein
info@AEM-online.nl

Opzeggingen:

U kunt de lessen opzeggen door een e-mailbericht te sturen naar bovengenoemd e-mailadres. Er geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden. In deze maanden kunnen de lessen nog gevolgd worden. U ontvangt van de opzegging een bevestiging per e-mail retour. Uiteraard is het van belang dat u ook de docent(e) op de hoogte brengt van uw opzegging. Met uw opzegging komt tevens uw eventuele machtiging automatische incasso te vervallen.
Voor eventuele vragen over de factuur of de betalingen kunt u contact opnemen per telefoon of per e-mail.

T: 030-7370161
T: 06-44542276