AEM-Online

E-learning Elementair Boekhouden

Sinds de vakken Handelswetenschappen en Economische Wetenschappen II en Recht op havo en vwo zijn vervangen door Management & Organisatie (M&O), wordt het gemis aan boekhoudkundige kennis steeds meer gevoeld. Dat is jammer, want de docent gebruikt graag boekhoudkundige voorbeelden om zijn vak toegankelijk te maken. Bovendien is voor veel vervolgopleidingen basiskennis van boekhouden vereist, wat de leerlingen beperkt in hun keuze. Het examenprogramma Elementair Boekhouden van de Associatie biedt deze basiskennis. Deelname aan dit examen leert je de M&O-stof beter te doorgronden, waardoor de kans op een hoger eindcijfer toeneemt. Met Elementair Boekhouden krijg je helder inzicht in de samenhang van bedrijfseconomische processen en geldstromen, en leg je een stevige basis voor een vervolgstudie in het economisch hbo. Kortom, een must voor scholieren met ambitie.

Inhoud van de cursus

In de cursus leert je hoe je financiële mutaties moet verwerken in de administratie zoals inkoop- en verkoopfacturen, contante aan- en verkopen, bankafschriften, afgifte en ontvangsten van goederen. Je leert hoe je een balans moet opstellen. En uiteraard leer je een resultatenrekening maken; de bepaling van de winst of het verlies.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor havo en vwo leerlingen met M&O in het vakkenpakket. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel noodzakelijk tenminste te beschikken over enige bedrijfseconomische kennis, zoals die bij het vak M&O op de havo aan de orde komt.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 20 lessen. Deze lessen volg je via internet en kun je daarom volgen op ieder tijdstip. Je bepaalt zo zelf de duur van de cursus.

Het examen wordt afgenomen eind februari of begin maart van ieder jaar.
Als je een half jaar lang geen lessen hebt ingestuurd, vervalt de toegang tot de cursus.

Inhoud van de lessen

Iedere theorieles bestaat uit lesstof met oefenopgaven. Daarnaast horen bij iedere les opgaven. Deze opgaven stuur je in.
In de opgaven zal ook veel aandacht besteed worden aan herhaling van de in eerdere lessen behandelde lesstof.

Binnen drie werkdagen krijg je de opgaven per e-mail gecorrigeerd terug. Tijdens schoolvakantie duurt het soms iets langer voor je de lessen terugkrijgt.

De opgaven bij iedere les worden echter maar 1x nagekeken.

Je kunt ook vragen achterlaten op de website. Ook deze vragen zullen binnen 3 werkdagen worden beantwoord.
Wil je liever telefonisch contact dan kan dat ook. Je geeft op de website aan wanneer je graag teruggebeld wilt worden.

Examen en diploma

De examens worden afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Dit is een onafhankelijke exameninstelling. De diploma’s die door de Associatie worden afgegeven worden in het bedrijfsleven hoog gewaardeerd.
Het examen vindt plaats eind februar/begin maart van ieder jaar.

Wanneer zich tenminste 20 leerlingen hebben aangemeld op een bepaalde school, kan het examen op de
eigen school worden afgenomen. De school stelt dan ruimte en surveillant(en) ter beschikking. De Associatie
stuurt een waarnemer-surveillant.

Kosten

De kosten voor de volledige cursus bedraagt € 175,00 inclusief BTW. Voorwaarde is wel dat je havo- of vwo-leerling bent.

Het examengeld dien je te voldoen aan de Associatie en bedraagt momenteel € 70,00.

Meer informatie

Meer informatie over de cursus BKB kun je vinden op de website www.BKB-online.nl. Je kunt hier ook de eerste theorieles gratis uitproberen zodat je een indruk hebt van de opbouw van de cursus.

Organisatie

De cursus is geschreven door Elizabeth Meerkerk van AEM Administraties, administratiekantoor uit IJsselstein. Elizabeth Meerkerk is docente Boekhouden en Computerboekhouden. Zij zal jouw opgaven corrigeren en tevens je begeleiden zoveel als je dit wenst. Zij heeft als docente ruime ervaring met de computersoftware van Accountview.

 
Hoofdmenu
Home
Ondernemers
Portfolio
Downloads
Cursusboek CBH
Muziekschool
Contact