Budgetcoaching

In mijn dagelijks werk als schuldhulpverlener werk ik met klanten die meestal al problematische schulden hebben. Dit is vaak te voorkomen. Ik richt mij daarom op werkgevers die hun werknemers willen helpen en daarmee ook zichzelf.

Signalen werkgever

Veel werkgevers worden geconfronteerd met beslagen die gelegd worden op de lonen van de werknemers of de bronheffing van het CAK vanwege het niet betalen van de ziektekostenpremie. Dit zijn signalen dat uw werknemer financieel in de problemen zit. Maar ook als de werknemer regelmatig komt vragen om een voorschot zou u als werkgever vraagtekens kunnen stellen.

Kosten

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in financiële problemen zich vaker ziek melden, zich niet goed kunnen concentreren en de werkcapaciteit daardoor afneemt en fouten worden gemaakt. De stress door de financiële problemen veroorzaakt zelfs tijdelijk afname van intelligentie. De kosten die hierbij komen kijken zijn niet altijd meetbaar maar het is wel duidelijk dat een werkgever hier nadeel van kan ondervinden. Daarbij is het voor de werknemer natuurlijk ook heel vervelend als de problemen zich thuis opstapelen en er soms geen oplossing meer mogelijk lijkt.

Hulp voor uw werknemer

U kunt als werkgever hierop inspelen door de signalen op te pikken en uw medewerker te hulp te schieten door budgetcoaching aan te bieden. Ik ben KIWA-gecertificeerd schuldhulpverlener en budgetcoach en kan uw medewerker daarbij helpen.
Samen met uw medewerker ga ik kijken naar de situatie, zoeken naar oplossingen op korte en langere termijn in samenwerking met u.

Daarbij is veel mogelijk:

  • * Ordenen van de administratie.
  • * Samen met de werknemer een budgetplan opstellen, kijken waar er bezuinigd kan worden en hoe er beter met geld omgegaan kan worden.
  • * Mogelijkheden bekijken om het inkomen te vergroten door het aanvragen van toeslagen, belastingteruggaven, gebruik van gemeentelijke regelingen.
  • * Schulden in kaart brengen en kijken naar een mogelijke oplossing door betalingsregelingen te treffen of eventuele aanmelding bij en begeleiding naar de gemeentelijke regelingen.
  • * Kijken of beslag nog te voorkomen is door betalingsregelingen te treffen.
  • * Beslagvrije voet op een juiste manier laten toepassen door de beslaglegger.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, maakt u dan een vrijblijvende afspraak met mij.

Tarieven: prijzen excl. BTW
Oriënterend gesprek met de werkgever over de mogelijkheden gratis
Intakegesprek bij de werknemer thuis waarbij tevens de meest noodzakelijke acties gedaan worden ter voorkoming van (verdere) beslagen € 150,00
Na het intakegesprek zal een offerte opgemaakt worden naar de werkgever van de activiteiten die nodig zijn voor verdere hulpverlening.
Reiskosten € 0,24 p/km.
T: 030-7370161
T: 06-44542276